Перейти к основному содержанию
урф-адетлеримизни унутмайыкъ
 
Татарларнынъ ашлары
 
Сл. С. Усеинова
Татарларнынъ севген ашы-чиберек,
Чиберексиз байрамлары пек сийрек.
Лезетлидир бурмасы, кобетеси,
Атта ягъсыз пишкен такос питеси.
Татарларнынъ севген ашы ич битмез,
Чиберекни макътамагъа сёз етмез.
 
Татарларнынъ севген ашы-татараш,
Ашыр айда тансыкъ ашы-ашыраш.
Софрасында битмек бильмез сармасы,
Сармасынен митлакъ олур долмасы.
Татарларнынъ севген ашы ич битмез,
Сармасыны макътамагъа сёз етмез.
 
Татарларнынъ севген ашы-пилявдир,
Йигитлерни джанландыргъан кебаптыр.
Татар ашар эм макъарне, эм лакъша,
Бу ашларны сен де ашап бинъ яша.
Татарларнынъ севген ашы ич битмез,
 
Татар ашар эм макъарне, эм лакъша,
Бу ашларны сен де ашап бинъ яша.
Источник
http://anaurt.com