Перейти к основному содержанию
урф-адетлеримизни унутмайыкъ

Аювчыкъ
 
Аювчыкъ дагъгъа бара,  
Дагъда ёлун шашыра.
Салпы аякъ, чуллу баш,
Ёкътыр онъа аякъдаш.
 
Озю даа кичкене,
Тюркю йырлап эглене.
Чечеклер алып къокълай,
Кобелекни къувалай.

 Юре-юре эшкъына,
Апансыздан башына
Тюше, бакъмай къашына,
Ба-ла-бан карпасина!
 
Кезип юрьген аювчыкъ
Абдырай текаранчыкъ.
Манълайын ортасына
Осип чыкъа шишичик.
 
Юварлана кичкене,  
Окюрип окелене.   
Агълай аюв баласы,
Къайда онынъ анасы?
 
Кельсин, кельсин анасы,
Къучакъласын баласын,
Манълайыны шюфлесин,
Бир бардакъ да бал берсин!
                Эльмаз Бахшыш
 

Категория

Источник
https://anaurt.com