Перейти к основному содержанию
урф-адетлеримизни унутмайыкъ

Çapalana yüregim çağaladay

Çapalana yüregim 
çagaladay 
dalğalarnıñ üstünde
qorlanıp ağlay.
yarma-yarçıq qalbime,
ilâc diye, 
tamçı-tamçı tuzlu suv
tamlap tiye.

Accı yelden qanatlar
qorçalanmay,
Vatanımnıñ vucudı
qorlanıp ağlay.
Qara bulutlar Qırımnı 
qaplap ala,
közge körünmegen cenk
devamlana.

Nice yıllır, asırlar- 
sanki yetmey,
bitmey iç avdetimiz
halqım iñley,
acayıp yeşil ada 
dertke bata,
dayan tekaran, halqım, 
tañlar atar

Nice yıllır, asırlar- 
olur artıq!
Bizge de kelir baar
ve azatlıq,
Raalıq körer qartlar
Nesil güller,
Olur yarıq geceler,
Bahtlı künler.
Tek yoq olma, milletim - duşman küler!

Çapalana yüregim
çagaladay 
dalğalarnıñ üstünde
horlanıp ağlay.
yarma-yarçıq qalbime,
ilâc diye, 
tamçı-tamçı tuzlu suv
tamlap tiye.

***
Чапалана юрегим чагъаладай

Чапалана юрегим 
чагаладай 
далгъаларнынъ устюнде
къорланып агълай.
ярма-ярчыкъ къальбиме,
илядж дие, 
тамчы-тамчы тузлу сув
тамлап тие.

Аджджы ельден къанатлар
къорчаланмай,
Ватанымнынъ вуджуды
къорланып агълай.
Къара булутлар Къырымны 
къаплап ала,
козьге корюнмеген дженк
девамлана.

Нидже йыллыр, асырлар- 
санки етмей,
битмей ич авдетимиз
халкъым инълей,
аджайып ешиль ада 
дертке бата,
даян текаран, халкъым, 
танълар атар

Нидже йыллыр, асырлар- 
олур артыкъ!
Бизге де келир баарь
ве азатлыкъ,
Раалыкъ корер къартлар
Несиль гуллер,
Олур ярыкъ геджелер,
Бахтлы куньлер.
Тек ёкъ олма, миллетим - душман кулер!

Чапалана юрегим
чагаладай 
далгъаларнынъ устюнде
хорланып агълай.
ярма-ярчыкъ къальбиме,
илядж дие, 
тамчы-тамчы тузлу сув
тамлап тие.

© Seyare Kоkçe
© not_partizans_clÜb, 2018

Категория

Источник
https://www.facebook.com/Not_partizans_clÜb-329421627582838