Перейти к основному содержанию
урф-адетлеримизни унутмайыкъ

 

Ağlama kelin, ağlama
Bugün toy, qız evlene, 
Qızlar keldi evine, 
Hına qoya eline, 
Ağlama, kelin, ağlama, 
Sızlama, kelin, sızlama. 
Davul, zurna, saz ile, 
Qalem qaşlı yaş kele, 
Çıq qarşına naz ile, 
Ağlama, kelin, ağlama, 
Ağlama, kelin, ağlama. 
Aq fırlanta başında 
On sekiz de yaşında, 
Kiyev tura qarşında, 
Ağlama, kelin, ağlama, 
Sızlama, kelin, sızlama. 
Ananıñ közü yaşlı, 
Kete evden sırdaşı, 
Nasıl olur yoldaşı, 
Ağlama, kelin, ağlama, 
Sızlama, kelin, sızlama. 
Çala davul, kemane, 
Qavuşırsıñ, sen yare, 
Ömür şaydır, ne çare, 
Ağlama, kelin, ağlama, 
Sızlama, kelin, sızlama. 
Лугъат
naz ile – изящно,кокетливо
fırlanta – лёгкий головной платок
sırdaş – ближайший друг, которому можно доверить свою
тайну, секрет
yoldaş – спутник
qavuşmaq – соединиться

Категория

Источник
http://anaurt.com