Перейти к основному содержанию
урф-адетлеримизни унутмайыкъ

 

Nev-bahar eyyamı artmada cuşun 
O dem erdigi çağlarıñ Tuna 
Payine yüz sürer eyler huruşun 
Beklemez suları dağlarıñ Tuna 
 
Ey Tuna, ilkbahar zamanı coşkunluğun artmada, o zaman geldiğinde ben de çağlarım. Tuna, ayağına ulaştığı zaman dağların suyunu beklemez, ayağına yüz sürer, coşmaya devam eder. 
 
Selsebil abından qarışır saña 
Nuş eden alemde lezzetin aña 
İrmaqlarıñ revan olur her yana 
Qarışır ummana çağlarıñ Tuna 
 
Tuna, sana selsebil suyundan karışır, ondan içenler dünyada lezzetini anar. Irmakların her tarafa akar, çağ layanların okyanusa karışır. 
 
Her qanda añılsan medhün oqunır 
Mert yigit qoçaqlarıñ da bulunır 
Şehirleriñ serhadleriñ söylenir 
Ancaq bağçeleriñ bağlarıñ Tuna 
 
Tuna, her nerede anılırsan seni överler, mert yiğit ko çakların da bulunur. Şehirlerin, sınır boyu kasabaların ve özellikle bağların bahçelerin söylenir. 
 
Aşıq Ümer düşip yahşı eyyama 
İşin terk eyledi has ile ama 
Sağ ü solu hazır durur selâma 
Tutmuş şüküfeler tuğlanın Tuna 
 
Aşık Ömer güzel günlere düşüp işini halk ile seçkinlere terk etti. Ey Tuna, çiçeklerin tuğlarını kaldırmış, sağı solu selâmlamak için hazır durmaktadır. 
 

Категория

Источник
http://anaurt.com