Перейти к основному содержанию
урф-адетлеримизни унутмайыкъ

 

Барышалым
 
Я иляий, сен билирсинъ, къалмышым гъает начар,
Бир гузеле гонъюль вердим, о залым бенден къачар.
Бир селяма къаиль олдым, ону да вермез – кечер,
Кусьме, ярем, барышалым, джюмле исьян бендедир!
 
Не къадар улу дагъ олса, бир кенары ёл олур,
Леблеринъ агъызыма версенъ, эм шекер, эм бал олур.
Сен эсиме душдикче, яры омрюм зайа олур,
Кусьме, ярем, барышалым, джюмле исьян бендедир!
 
Кирдим ярем багъчасына, гуллери фильджан,
Акъ герданында бенълери, эр бири мерджан киби,
Кель, сарылалым – яталым, экимиз бир джан киби,
Кусьме, дюльбер, барышалым, джюмле исьян бендедир!
 
Ашыкъ Умер «ах!» идиндже, Хадыр – Ильяс иришир,
Кусьмюш ашыкъ – маъшукълар арасына киришир.
Шимди байрам куньлеридир, дарылшанлар барышыр,
Кусьме, дюльбер, барышалым, джюмле исьян бендедир

Категория

Источник
http://anaurt.com