Перейти к основному содержанию
урф-адетлеримизни унутмайыкъ

 

Avada uçan samolötlar 
Avada uçan samolötlar 
Penceremden körünir. 
Ah degende, aq cigerim 
Dörtke-beşke bölünir. 
Avadan uçan samolötnıñ 
Qanatına qonayım. 
Aylıq da degil, yıllıq da degil, 
Ömürlik yareñ olayım. 
Avadan uçan samolötnıñ 
Qanatları yıltıray. 
Aydavcısı – sevdigimdir, 
Yüreçigim qaltıray. 
Avadan uçan samolötnıñ 
Qanatında kümüş var. 
Uçtı yarem, kelmez oldı, 
Elbet onda bir iş var.

Категория

Источник
http://anaurt.com