Перейти к основному содержанию
урф-адетлеримизни унутмайыкъ

 

БИР САРАЙ КЪУРАДЖАКЪМАН!.
 
Бир сарай къураджакъман!.. Хан болмасын ичинде, 
Къул, ыргьат, ачлыкъ, хорлукъ, къан болмасын ичинде...
 
Ташыны ят эллерден кетиртмем ич,
Джетишир озь джуртумда чыкъкъан керпич...
 
Бек юксек болмаса да кок тёбеси, 
Темелли болсун, айдынлыкъ эр кошеси...
 
Пенджереси кениш болсун, кирсин ышыкъ,
Джарлыгъа эр къапусы болсун ачыкъ...
 
Кесмесин къыбла джелин ич бир уйнинъ,
Болмасын къаралтысы фелян бийнинъ...
 
Бир сарай къураджакъман, хан болмасын ичинде, 
Къул, ыргьат, ачлыкъ, хорлукъ, къан болмасын ичинде...
 
Джыяйым алт-усть этип джаткъан джерин, 
О эски зор джигитлер кемиклерин...
 
Буларман балчыкъны ёгъурайым, 
Эр къабирге: «Кемик!» — деп багъырайым...
 
Шай этип изгюлешсин дёрт дивары, 
Чешмеси, чечеклери, кенъ азбары...
 
Таптама изгю джерни энди ишсиз,
Сал сарай, къур девлетинъ — болсун эшсиз...
 
Бир сарай къураджакъман, таш болмасын ичинде,
Эп кемик, эп джан болсун, джаш солмасын ичинде, 
Ач болмасын ичинде...
 
22 майыс, 1920, Лозан.
 

Категория

Источник
http://anaurt.com