Перейти к основному содержанию
урф-адетлеримизни унутмайыкъ

 

* * *
«Биз татар тюгюльмиз!», — дий бугунь дёнме, 
Эльбетте, тюгюльсинъ, ай, байгьуш коле...
Сен бугунь ойталыкъ, ыргьатсынъ, чобан! 
«Татарман!» — десенъ де, табылмаз инангьан...
Сенинъ бу инкярынъ къоркъудан келе... 
«Мен татар тюгюльмен!» — Явропа куле...
Азгьана юрегинъ болса тек сенинъ, 
Анъласанъ джигитлик не демек экенин...
Танысанъ Батыны, Дженгизни яхшы, 
Акъар да козьлеринъ окюрли яшы. 
«Татарман!» — дер эдинъ, кокрегинъ тюйип, 
«Татарман!» — дер эдинъ озь тилинъ сюйип..
Сен татар тюгюльсинъ, согьушта болмай, 
Бир Баты чыгъып да, къамчысын алмай...
Татарсынъ той болса, тадж, тахт турса, 
Бир Дженгиз къопып да, аягъын урса...
Согъуштан бурунда эр сёзю инкяр,
Согьушлар биткен сонъ алайы татар... 
 

Категория

Источник
http://anaurt.com