Перейти к основному содержанию
урф-адетлеримизни унутмайыкъ

 

Къырымнынъ чешит кошелеринде яша­гъан къырымтатар аилелеринде йыл девамында той мерасимлери олып кече. Сеитлер къасабасында яшагъан окъуйыджымыз Экрем Гъафаров шу къуванчлы вакъианы ашагъыдаки дюльбер сёзлернен ифаделей.

 

Келин-киев, шаатлары,

Мусафирлер, сой-соплар,

Саиплернинъ эш-достлары,

Тойгъа кельген къудалар.

 

Дюгюн ичюн эр шей азыр,

Айды, достлар, башлайыкъ.

Ойнап-кулюп, джан-гонъюльден,

Яшларны хайырлайыкъ.

 

Бу той бугунь байрам олсун,

Кельмешеклер сукълансын.

Миллетимиз Ватанында,

Тамыр атсын, чокълашсын.

 

Генчлернинъ бахты ичюн,

Къаделер толдурылсын.

Къальплеринде янгъан севги,

Янсын, ич де сёнмесин.

 

Той авасы янъгъырасын,

Келин-киев ойнасын,

Чалгъыджылар эп ёрулмай,

«Хайтарма»лар ягъдырсын.

 

Джан сыкъыгъа ер къалмасын,

Кедерлер унутылсын.

Бу азбарда бугунь байрам,

Эр кес ойнап, шенъленсин!

Экрем Гъафаров.

Категория

Источник
http://www.yanidunya.org