Перейти к основному содержанию
урф-адетлеримизни унутмайыкъ

Кунеш къонгъан заманда.

Балкъурт гульден айрылды,

Къуш къанаткъа сарылды.

Ай уянды семада,

Кунеш къонгъан заманда. Козь юмгъанлар чечеклер

Тёшек тёшей боджеклер.

Сес-солукъ ёкъ орманда,

Кунеш къонгъан заманда.

Эр ананынъ къойнунда

Сабийлери уйкъуда,

Ай кулюмсей бу аньда,

Кунеш къонгъан заманда.

            ***

Кокте тылсымлы дюнья.Кокте тылсымлы дюнья:

Ай – ана, Кунеш – баба,

Балалары – йылдызлар,

Олар огълан эм къызлар.

Бутюн кунь баба – кунеш,

Багъышлай алтын атеш,

Акъшамгъа ёргъун ола,

Бираз гедже дам ала..

Кулер юзьлю ярыкъ Ай,

Геджелернен юкъламай,

Кок юзюнде парылдай,

Йылдызларны къорчалай.

Йылдызларгъа Ай – ана,

Охшап масаллар айта.

Бешиклерини саллай,

«Айнени»сини йырлай.Тылсымлы кокте дюнья:

Ай – ана, Кунеш – баба,

Балалары – йылдызлар, 

Олар огълан эм къызлар.

                ***

Алтын кунеш

Алтын кунеш саарьде,

Нурлы сачларын тарай,

Такъайым, деп баарьде.

Сыргъа-чыкъларын арай.Сыргъа-чыкъларын такъып,

Котериле кок таба.

Коктен бизлерге бакъып,

Дей бизлерге: –Мерхаба!.

Булутлар кедер этсе,

Оларгъа о дарылмай.

Булутлар агълап кетсе,

Кене кулип парылдай.

 

 

Категория

Источник
http://emine.ws/ana-tili/