Перейти к основному содержанию
урф-адетлеримизни унутмайыкъ

 

 
Esmirza Oysulli (halq kedayi)
 
 
Qirimniñ basi köp degil - 
Olsa-olsa bes mirza.
Bütün Qirim adindan
Olar çekerler imza.
 
Qirimniñ basi müfti olsa,
Üç cevapnen qayirdi.
Oñmasin da bitmesin,
Tiriley bizni ayirdi.
 
Eskadron içün el qoyip,
Birer medal taqtiñiz.
Efendiler, azdiñiz,
Qirimniñ canin caqtiñiz.
 
Ne aytmaga bilmiymen,
Uliñ, qiziñ alsinlar.
Patsa bergen medalni 
Qabiriñe salsinlar.
 
Cennetten dama isteme,
Ceennem içün azir ol.
Halqniñ canin caqtiñiz,
Cevabina azir ol.
 
Camige barsa yalannen,
Su yalannen qaytacaq.
Öle qoysa bu hinzir,
Qabrinde ne aytacaq?
 
Horladiñiz siz bizni,
Oñmay-ösmey qaliñiz.
Su medalniñ üstüne 
Sapke de tilep aliñiz.
 
Sapkeni kiyseñ basiña
Muradiña cetersiñ.
Halqniñ aqqin asadiñ,
Qana, nasil ödersiñ?
 
Çevre-çeti – gül-bagça,
Limonin alip qoqladiñ.
Oñma-bitme, Karasay,
Ortaliqni boqladiñ!
 
Oñma-bitme, Karasay,
Çoq yasama sen, müfti!
Yigirmi birde yaslarimiz,
Sizden sebep yer öpti.
 
Ber pistavni qoluna,
Cesaret etip atalmaz.
Qayda barsa, o hinzir
Günasindan catalmaz.
 
Karasayni Alibey
Arabadan tüsürtti.
Traktirniñ içinde
Kötek bilen pisirtti.
 
Alibeyniñ toruni
Basti-sökti közüne.
Iygi toqat urdilar
Karasayniñ özüne.
 
Traktirniñ içinde,
Çay içkende tutuldi.
Nasibi bar, Karasay
Ölmey-cetmey qurtuldi.
 
Aram emçek emizgen,
Karasayniñ anasi.
Ali beyim sav bolsin
O – Qirimniñ babasi!
 
Sabir etsin Karasay,
Aççalmanday atlatir.
Eki közün Alibey,
Yumruginen patlatir. 
 
Delicannen zevq sürip,
Sen dünyada ne kördiñ?
Fuqarege, öksüzge 
Hayir etip ne berdiñ?
 
Gubernator, Karasay,
Ekisi de bir dinde.
Grafdayin bir “baba” 
Kerek eken bu künde.
 
Su divanniñ qapisi
Gece-kündüz açilmay.
Grafdayin bir “baba”
Bu Qirimga “tabilmay”.
 
Graftan qalgan bir ul bar,
O da casliq etecek.
O general olgancek,
Basimizga cetecek.
 
Esmirza dep añsañiz,
Qardasim dep sayarman.
Bu yirlarni diñleñiz,
Gubernaga cayarman.
 
Bu Qirimniñ babasi
Men bellesem, bes mirza.
Bu yirlarni çiqargan,
Oysulli soqur Esmirza.
 

Категория

Источник
http://anaurt.com