Перейти к основному содержанию
урф-адетлеримизни унутмайыкъ

 

Бу куньлери Керичте бокс боюнджа Украина биринджилиги екюнленди. Биринджиликте 1998-99 сенелери догъгъан бутюн Украинадан кельген 355 осьмюр ярышлашты
 
Виляетлер арасында Къырым такъымынынъ шерефини къорчаламакъ ичюн «Богъурча» такъымынынъ боксчылары Айдер Давлетов, Аджиасан Кясимов ве Ратмир Менсеитов бокс мейданына давет этильдилер.
Къырымтататар боксчылары озь категорияларында алтын медаллерни къазандылар. Мемлекет чемпионы унванына наиль олгъан спортчылар илериде осьмюрлер арасында Украина джыйма такъымыны тешкиль этип, чешит ярышларда иштирак этеджеклер.

Категория

Источник
http://anaurt.com