Перейти к основному содержанию
урф-адетлеримизни унутмайыкъ

 

Къырым курорт ве туризм назирлиги берген малюматларгъа коре, язнынъ башындан ярымадагъа 1 млн. 95 бинъ инсан кельди. Кечкен сенеге нисбетен бу косьтергич 8% артты.
 
Курорт назирлигининъ эсапларына коре, раатлангъанларнынъ энъ буюк сайысы Сувдакъ ве Кефеде. Кезлев ве Алуштада исе бу ракъамлар 7% ве 5% къадар юксельди. Ялтадаки раатлангъанларынынъ микъдары денъишмеген.
«Четэльден кельген туристлернинъ сайысы 10% артты. Бу эсасен Акърусие ве Русиеден кельген инсанлар. Биз топлумнен кельген туристлер ичюн керекли шараитлерни къурмагъа тырыштыкъ ве макъсадымызгъа ириштик»,- деп, сая Къырым курорт ве туризм назири Александр Лиев.

Категория

Источник
http://crimeantatars.org/content/kyrymny-milliondan-ziyade-turist-ziyaret-etti