Перейти к основному содержанию
урф-адетлеримизни унутмайыкъ

 

Къырымтатар яшлар меркези берген малюматкъа коре, къырымтатар миллий байрагъы куню мунасебетинен Акъмесджитнинъ "Айше", "Мараканд" къавеханелерининъ азбарларында ве Молодёжное ве Марьино къасабаларында махсус акция отькериледжек
 
Акция иштиракчилери мавы ве сары тюслерге боялангъан ташлардан къырымтатар байрагъыны тизеджеклер.
Акция тешкилятчыларынынъ бильдиргенине коре, илериде бойле тедбирлер эр йыл Къырымнынъ чешит кошелеринде отькериледжек.

Категория

Источник
http://crimeantatars.org/content/kyrymtatar-millii-bairagy-tashtan-tiziledzhek