Перейти к основному содержанию
урф-адетлеримизни унутмайыкъ

 

СЕВГИ АВАСЫ
 
Шыр-шыр денъиз шувулдай,
Дамбыр-думбур ава чалына…
«Ай, ненечигим, юрегим  къалтырай,
Хайтармагъа мени  йигит чагъыра!
 
Шу оюнгъа  мен барайым да, Къырым
Йигитнинъ козьлерине гизлиден къарайым да,
Меним яш къальбимде олгъан дертими,
Ойнай-ойнай анълатайым да…»
 
Шыр-шыр денъиз шувулдай,
Дамбыр-думбур ава чалына,
Къырым къызынен  Къырым  йигити ойнай,
Къырымтатарлар бакъып къувана!
 
                             2000 с., майыс
 
SEVGİ AVASI
 
Şır-şır deñiz şuvulday,
Dambır-dumbur ava çalına…
"Ay, neneçigim, yüregim  qaltıray,
Haytarmağa meni  yigit çağıra!
 
Şu oyunğa  men barayım da, Qırım
Yigitniñ közlerine gizliden qarayım da,
Menim yaş qalbimde olğan dertimi,
Oynay-oynay añlatayım da…"
 
Şır-şır deñiz şuvulday,
Dambır-dumbur ava çalına,
Qırım qızınen Qırım  yigiti oynay,
Qırımtatarlar baqıp quvana!
 
                             2000 s., mayıs

Категория

Источник
http://medeniye.org/forum/index.php/topic,340.0.html