Перейти к основному содержанию
урф-адетлеримизни унутмайыкъ

 

СОНЪСУЗЛЫКЪ
 
Къаранлыкъ гедже, булутларгъа сакълана ай,
Йылдызлар кокте сонъсуз йылтырай,
Сонъу ёкъ геджеси мен сени бекледим,
Сен исе не кельмединъ? …Кель-ме-динъ!
 
Сонъсузлыкъ... Ель къапуларны такъылдата,
Чырагъым лип-лип сёнмекте,
Узакълардан денъиз юрегиме ташып шувулдай,
Козьяшларым не себептен инджиларгъа дёнмекте?
 
Кимсе ёкътыр бугунь меним янымда,
Юрегим сызлай да, сызлай,
Азбардаки копеклер кимлергедир авулдай,
Сынъырсыз СОНЪСУЗЛЫКЪ дюньяны таптай.
 
                            1999 с., апрель
 
SOÑSUZLIQ
 
Qaranlıq gece, bulutlarğa saqlana ay,
Yıldızlar kökte soñsuz yıltıray,
Soñu yoq gecesi men seni bekledim,
Sen ise ne kelmediñ? …Kel-me-diñ!
 
Soñsuzlıq... Yel qapularnı taqıldata,
Çırağım lip-lip sönmekte,
Uzaqlardan deñiz yüregime taşıp şuvulday,
Közyaşlarım ne sebepten incilarğa dönmekte?
 
Kimse yoqtır bugün menim yanımda,
Yüregim sızlay da, sızlay,
Azbardaki köpekler kimlergedir avulday,
Sıñırsız SOÑSUZLIQ dünyanı taptay.
 
                            1999 s., aprel

Категория

Источник
http://medeniye.org/forum/index.php/topic,340.0.html