Перейти к основному содержанию
урф-адетлеримизни унутмайыкъ

 

ПАПАГЪАН ВЕ БУЛЬБУЛЬ
 
Папагъан терекке къонды,
Озь йырынны башлады,
Чюнки бульбуль къызына
Чокътан козюни ташлады.
 
«Бульбуль, бульбуль, бульбульчыгъым,
Индже сесли къушчыгъым,
Мен узакътан санъа кельдим,
Джан  усандым, мен ёрулдым.
 
Сен багъышла манъа озь йырынны,
Къайда тек мен эм сен Эдем багъчаларда,
Шубелерни сен бас,
Севги дуйгъуларгъа сен ач ёлларынны.
 
Манъа юрегинъни багъышласанъ,
Джылувыны нагъышласанъ,
Агъырлыкълар ве дертлеринъ
Дерелерге чомар-кетер.
 
Биз экимиз къурармыз юваны,
Къарышыкъ йырны йырлармыз биз,
Папагъанчыкъ-бульбуль балаларыны
Бу дюньягъа биз догъурармыз экимиз.»
 
Бульбуль, динълеп, шойле айтты:
«Меним сёзюм олур къатты,
Сен папагъан къызын севмек керексинъ,
Я мен – мен бульбульни чокътан севем.
 
О корюмли дегиль,
Лякин биз бир тильде йырлаймыз,
Севги дуйгъуларны исе,
Бир бакъыштан анълаймыз.»
 
                                    1998 с., август
 
PAPAĞAN VE BÜLBÜL
 
Papağan terekke qondı,
Öz yırınnı başladı,
Çünki bülbül qızına
Çoqtan közüni taşladı.
 
"Bülbül, bülbül, bülbülçığım,
İnce sesli quşçığım,
Men uzaqtan saña keldim,
Can  usandım, men yoruldım.
 
Sen bağışla maña öz yırınnı,
Qayda tek men em sen Edem bağçalarda,
Şübelerni sen bas,
Sevgi duyğularğa sen aç yollarınnı.
 
Maña yüregiñni bağışlasañ,
Cıluvını nağışlasañ,
Ağırlıqlar ve dertleriñ
Derelerge çomar-keter.
 
Biz ekimiz qurarmız yuvanı,
Qarışıq yırnı yırlarmız biz,
Papağançıq-bülbül balalarını
Bu dünyağa biz doğurarmız ekimiz."
 
Bülbül, diñlep, şöyle ayttı:
"Menim sözüm olur qattı,
Sen papağan qızın sevmek kereksiñ,
Ya men – men bülbülni çoqtan sevem.
 
O körümli degil,
Lâkin biz bir tilde yırlaymız,
Sevgi duyğularnı ise,
Bir baqıştan añlaymız."
 
                           1998 s., avgust

Категория

Источник
http://medeniye.org/forum/index.php/topic,340.0.html