Перейти к основному содержанию
урф-адетлеримизни унутмайыкъ

 

Бир кунь дудакъларынъ къуп-къуруса, 
Шербет олурым мен санъа,
Акъшам тенинъ буз-бузласа,
Кунеш олурым мен санъа,
Джан-юрекни эгер севги сарса, 
Юрегимни сёкип берерим мен санъа.
 
                                                2007 с., апрель
 
Bir kün dudaqlarıñ qup-qurusa, 
Şerbet olurım men saña,
Aqşam teniñ buz-buzlasa,
Küneş olurım men saña,
Can-yürekni eger sevgi sarsa, 
Yüregimni sökip bererim men saña.
 
                                                2007 s., aprel
 
Къара денъиз сувгъа толмаса,
Къайнап олурмы?
Сельби тереги сувгъа тоймаса, 
Яшап олурмы?
Баарь ягъмуры ягъмаса,
Мейва олурмы ?
Миллет тилини джойса,
Джаны къалырмы?!
 
                              2007 с., апрель
 
Qara deñiz suvğa tolmasa,
Qaynap olurmı?
Selbi teregi suvğa toymasa, 
Yaşap olurmı?
Baar yağmurı yağmasa,
Meyva olurmı ?
Millet tilini coysa,
Canı qalırmı?!
 
                              2007 s., aprel
 
 
***
 
Достлукъ сувдан къоркъмаз,
Айрылыкътан биле къоркъмаз, 
Достлукъ къыскъа ДОСТ сёзюнден келе,
Не атештен, не депримден исе О ёкъ олмаз.
 
Козьяшларны достунъ сюртер,
Шенълик мейва достунъ берир, 
Сен йыкъылсанъ эгер дост котерир, 
Бинъ гривна ерине санъа бир дост етер.
 
Омюр ельни достунъ санъа берир, 
Душман урар, эзер, юрекке бер; къояр,
Достунъ исе къальп дердинъе дерман олур, 
 
Недир достлукъ?
ишанч, къуванч, сабыр, арзу, умют, къара, беяз…
Не анълатсакъ, о эпси аз……
Омюр къыскъа, 
          Чабик кетер,
                дюрюст бир дост ола бильсенъ
                                      аят бою санъа етер
 
 
***
 
Dostluq suvdan qorqmaz,
Ayrılıqtan bile qorqmaz, 
Dostluq qısqa DOST sözünden kele,
Ne ateşten, ne deprimden ise O yoq olmaz.
 
Köz yaşlarnı dostuñ sürter,
Şeñlik meyva dostuñ berir, 
Sen yıqılsañ eger dost köterir, 
Biñ grivna yerine saña bir dost yeter.
 
Ömür yelni dostuñ saña berir, 
Duşman urar, ezer, yürekke ber; qoyar,
Dostuñ ise qalp derdiñe derman olur, 
 
Nedir dostluq?
işanç, quvanç, sabır, arzu, ümüt, qara, beyaz…
Ne añlatsaq, o epsi az……
Ömür qısqa, 
          Çabik keter,
                dürüst bir dost ola bilseñ
                                      ayat boyu saña yeter
 
***
 
Севдалыкъ бир бакъыштан башлай,
Корюшмекнен девам эте,
Нишаннен берабер ёлны ача,
Той биткенинен ёкъ олып кете.
 
***
 
Табиат бугунь агълай,
Сен бугунь агълайсынъ,
О айдын куньлер арай,
Сен мени арайсынъ.
Тереклер япракъ джойды
Асретлик рузгярындан
Мен сенден вазгечтим,
Сараргъан Деликъандан.
 
***
 
Сен ёлгъа бир бакъсанъ – мен андадырым
Гузель йыр йырласанъ – мен ондадырым,
Юрегинъ сызласа – янындадырым,
Эй гузелим, эр заман… джанындадырым!
 
***
 
Козюнъе терен бакъып, нур корьдим,
Шырын сёзлерни динълеп, арзугъа далдым,
Сачыма гуль такъып, къуванып юрьдим,
Севдалыкъ тез къача деп беллемедим.
 
***
 
Sevdalıq bir baqıştan başlay,
Körüşmeknen devam ete,
Nişannen beraber yolnı aça,
Toy bitkeninen yoq olıp kete.
 
***
 
Tabiat bugün ağlay,
Sen bugün ağlaysıñ,
O aydın künler aray,
Sen meni araysıñ.
Terekler yapraq coydı
Asretlik ruzgârından
Men senden vazgeçtim,
Sararğan Deliqandan.
 
***
 
Sen yolğa bir baqsañ – men andadırım
Güzel yır yırlasañ – men ondadırım,
Yüregiñ sızlasa – yanındadırım,
Ey güzelim, er zaman… canındadırım!
 
***
 
Közüñe teren baqıp,  nur kördim,
Şırın sözlerni diñlep, arzuğa daldım,
Saçıma gül taqıp, quvanıp yürdim,
Sevdalıq tez qaça dep bellemedim.

Категория

Источник
http://medeniye.org/forum/index.php/topic,340.0.html