Перейти к основному содержанию
урф-адетлеримизни унутмайыкъ

 

ВАКЪЫТ КЕТЕ – СОНЪУ КЕЛИР
 
Маад келир, келир Даджал,
Даджал бу дюньяны къаплап алыр,
Ким сизлерден Иса, Махди олур да,
Шу Даджалнынъ джаныны ким алыр?
 
Достлар, дюнья арам олды?!
Бу дюньянынъ сонъу солур,
Къалкъар тёпеден йылдызлар,
Бутюн барлыкъ Къара сувгъа толур!
 
Шу ань дагълар якъынлашыр,
Зулум кокни къаплап алыр,
Бирден ер ортасы патлар,
Олюм бу дюньягъа толур!
 
Алла джанландырып сизни,
Бир махшерде топлар,
Гуняхларгъа къамчы серир,
Савап ичюн Эдем багъчаларгъа ёллар!
 
                              1998 с., декабрь
 
VAQIT KETE – SOÑU KELİR
 
Maad kelir, kelir Dacal,
Dacal bu dünyanı qaplap alır,
Kim sizlerden İsa, Mahdi olur da,
Şu Dacalnıñ canını kim alır?
 
Dostlar, dünya aram oldı?!
Bu dünyanıñ soñu solur,,
Qalqar töpeden yıldızlar,
Bütün barlıq Qara suvğa tolur!
 
Şu an dağlar yaqınlaşır,
Zulum kökni qaplap alır,
Birden yer ortası patlar,
Ölüm bu dünyağa tolur!
 
Alla canlandırıp sizni,
Bir mahşerde toplar,
Günâhlarğa qamçı serir,
Savap içün Edem bağçalarğa yollar!
 
                           1998 s., dekabr

Категория

Источник
http://medeniye.org/forum/index.php/topic,340.0.html