Перейти к основному содержанию
урф-адетлеримизни унутмайыкъ

 

ЮКСЕКТЕН
 
Алды Алла бир элине чамур,
Экинджисине був парчасыны,
Эки куньде ерни яратты О,
Юксектеки мавы кокни.
 
Кокни еди къат этип яратты,
Устюнде де бурудж ресимлерни.
Бир тарафтан кунешни къаратты,
Къаршымызгъа кумюш бет айыны.
 
Кокте чокъ йылдызлар асрады О,
Фенер киби ярыкълатсын деп, ёлуны,
Багъдаш къурып ОЗЮ отурмакъта эди,
Эп яратып омюр топрагъыны.
 
Дёрт кунь кечти – Алла омюр берди,
Тышы йымшакъ, ичи исе къатты,
Хас адамлар икмет олсунлар деп,
Нур шевкъындан ОЗЬ джаныны багъышлады.
 
                             1999 с., январь
 
YÜKSEKTEN
 
Aldı Alla bir eline çamur,
Ekincisine buv parçasını,
Eki künde yerni yarattı O,
Yüksekteki mavı kökni.
 
Kökni yedi qat etip yarattı,
Üstünde de buruc resimlerni.
Bir taraftan küneşni qarattı,
Qarşımızğa kümüş bet ayını.
 
Kökte çoq yıldızlar asradı O,
Fener kibi yarıqlatsın dep, yolunı,
Bağdaş qurıp ÖZÜ oturmaqta edi,
Ep yaratıp ömür toprağını.
 
Dört kün keçti – Alla ömür berdi,
Tışı yımşaq, içi ise qattı,
Has adamlar ikmet olsunlar dep,
Nur şevqından ÖZ canını bağışladı.
 
                             1999 s., yanvar

Категория

Источник
http://medeniye.org/forum/index.php/topic,340.0.html