Перейти к основному содержанию
урф-адетлеримизни унутмайыкъ

 

ОМЮР
 
Такъ-такъ, такъ-такъ юре саат,
Юкъу да кельмей козюме,
Недир омюр? – мен тюшюндим,
Суаль къойдым озюме.
 
Омюр-атеш – сувдан къоркъа,
Омюр-севги – айырылмакътан къоркъа,
Тен агъырысы омюр асрай,
Шенълик омюр мейва джыя,
Козь яшларны омюр сюрте,
Омюр-еллер къувет бере,
Омюр эзе, ура ве котере,
Юрекке берч къоя ве кене ёкъ эте!
 
Недир ОМЮР?
Ишанч, къуванч, сабыр,
Шенълик, арзу,  умют,
                  Къара, беяз…
Ве не десенъ , сёзлер пек аз…
 
Саат такъ-такъ эте,
Омюр къыскъа, яваш-яваш кете.
 
                           1997 с., февраль
 
 
ÖMÜR
 
Taq-taq, taq-taq yüre saat,
Yuqu da kelmey közüme,
Nedir ömür? – men tüşündim,
Sual qoydım özüme.
 
Ömür-ateş – suvdan qorqa,
Ömür-sevgi – ayırılmaqtan qorqa,
Ten ağırısı ömür asray,
Şeñlik ömür meyva cıya,
Köz yaşlarnı ömür sürte,
Ömür-yeller quvet bere,
Ömür eze, ura ve kötere,
Yürekke berç qoya ve kene yoq ete!
 
Nedir ÖMÜR?
İşanç, quvanç, sabır,
Şeñlik, arzu,  ümüt,
                  Qara, beyaz…
Ve ne deseñ , sözler pek az…
 
Saat taq-taq ete,
Ömür qısqa, yavaş-yavaş kete.
 
                           1997 s., fevral

Категория

Источник
http://medeniye.org/forum/index.php/topic,340.0.html