Перейти к основному содержанию
урф-адетлеримизни унутмайыкъ

 

Кузь. Бабам шу арада
Къартоп къаза тарлада *.
Биз кадямнен етиштик
Эм ярдымгъа ириштик.
Тос-томалакъ къартоп чыкъа,
Толдурамыз къопкъачыкъкъа.
Амма мени бир дерт сарды –
Кадям агъыр суаль берди.
Мен тюшюнем, кадям исе 
Джевап тапты, кулип тура:
«Мен анъладым, ер тюбюнден 
Бабам къартоп къыдыра!»
 
 
 
* ялыбой шивесинде "бостан" демек.

Категория

Источник
http://www.stihi.ru/2010/01/17/3151