Перейти к основному содержанию
урф-адетлеримизни унутмайыкъ

 

Хайырлав
Козьлер къамаша, бакъып,
……………………………бу эки яшкъа.
Инанмайлар озьлери 
……………………………бугуньки бахткъа.
Эки такъдир багъланды
…………………………ве бирдем олды.
Баарь юректе ачып,
…………………………нагъмелер чалды.
 
Бири пек назик, санки
………………………………баарь чечеги.
Бири – гъурурлы йигит,
………………………………юректе севги.
Досту-эшине умют
……………………………багъышлай олар.
Эки юрек берабер
……………………………Бахт ичюн ура!
 
Омрюнъиз – кенъ ачыкъ бир ёл
Севгинъиз  эбедий – сонъу ёкъ.
Эвинъиз берекет толсун!
Эйилик-хайырлар олсун!

Категория

Источник
http://anaurt.com