Перейти к основному содержанию
урф-адетлеримизни унутмайыкъ

 

Эй-эй! Ишкир къырымтатарлар!
Бизлерчюн нейсе къызды авалар!
Анда-мында тувгъан айдын сымалар, 
Къашы сытыкъ, джиддий черелер,
Кучьлю къолларда кене алетлер.
Иншалла!Олур бизлерчюн байрамлар!
Бизлерчюн чалыр шенъ нагъмелер!

Категория

Источник
http://anaurt.com