Перейти к основному содержанию
урф-адетлеримизни унутмайыкъ

 

Tatar qizina 
 
Boyun poşuñ bir qaravda aruv bolsa da 
Küler yüzlü caş cigitni cağa tursa da, 
Nazlı sesiñ boş cürekke ateş salsa da, 
Qopayma Tatar qızı! Tanı eksikligiñ. 
 
Yalaman özümden qabalığın aytmağa, 
Yabancı milletke cailligin caymağa, 
Elge yüzümni yaltqan sırını satmağa. 
Tartınma Tatar qızı! Tur, küldür yüzümni, 
Qurut sen içün toqtamay aqqan közümni. 
 
Bilmem ne bekleysin şu yorucı nağıştan, 
İpekkenar kölmek, işlemeli cavlıqtan, 
İstiqbaliñ qapağan kereksiz turuştan! 
Qaplanma Tatar qızı! Gül tüşüñ sarartma, 
"Aq şeyler"men qıymetli künleriñ qarartma! 
 
Baş künlerde qartınıñ çınarına ketse de, 
Apaqaynıñ oquğanın "cadı" etse de, 
Aqqıñda çıqqan sözler canıña cetse de 
Tönülme Tatar qızı! Antman kir mektepke! 
Parla keryañ, al kitabıñ, çalış milletke! 
 
Bügün bala bolsañ da, yarın ana sensiñ.   
Er tuvğanğa Tatarlıq üpürecek sensiñ, 
Onı halq içün östürecek kene sensiñ! 
Bonı bil, Tatar qızı! Bonıñ içün ğaliba 
Degenler: "Izsız araba köçmez, qızsız dünya".
 
(Неджип Аджи Фазыл)

Категория

Источник
http://medeniye.org/forum/index.php/topic,304.0.html