Перейти к основному содержанию
урф-адетлеримизни унутмайыкъ

 

Noman Çelebicihan 
AYGİDİ, TATAR YAŞLARI! 
Aygidi, tatar yaşları, oqumaylar! 
Erenlerge eş bolıp yol quvmaylar, 
Başta aqıl bar eken, közde qaruv 
Körmey, bilmey yürmekten utanmaylar! 
Aygidi, tatar yaşları, oqumaylar! 
Oqusalar, kimseden kem qalmaylar, 
İstanbulda, Pariste birinci bola, 
Yaponlar da onlarğa yetalmaylar. Aygidi, tatar yaşları, yoq başları, 
Törelermen törde ösken yolbaşları. 
Yolbaşları bolmağanda, horluq körip, 
Qayda barsa, tökeler közyaşları.

Категория

Источник
http://anaurt.com