Перейти к основному содержанию
урф-адетлеримизни унутмайыкъ

 

Noman Çelebicihan 
SARI TÜLPAN 
İlk baarni müjdelegen sarı tülpan, 
Bari böyle solmasaydıñ iç bir zaman. 
Güzel yosma gönceñ ile endamıñnı
Er kün sever, öper edim sayğılarman. 
Göñlümizni hoşlandırdıñ, sarı tülpan, 
Men de seni elden, yelden qısqanaman. 
Uzaqlardan, kökten, yerden çoq süyemen, 
Küneşlerniñ, yıldızlarnıñ közü yaman. 
Sarı tülpan, bağçamıznı şeñlendirdiñ, 
Pek az zaman qırıq göñlüm eglendirdiñ. 
Yarın sen de qırılacaq, öleceksiñ, 
Ölecekseñ bu cianğa niçün keldiñ?
 
САРЫ ТЮЛЬПАН 
Ильк баарьни мужделеген сары тюльпан, 
Бари бойле солмасайдынъ ич бир заман. 
Гузель ёсма гоньдженъ иле эндамынъны
Эр кунь север, опер эдим сайгъыларман. 
Гонълюмизни хошландырдынъ, сары тюльпан, 
Мен де сени эльден, ельден къыскъанаман. 
Узакълардан, коктен, ерден чокъ сюемен, 
Кунешлернинъ, йылдызларнынъ козю яман. 
Сары тюльпан, багъчамызны шенълендирдинъ, 
Пек аз заман къырыкъ гонълюм эглендирдинъ. 
Ярын сен де къырыладжакъ, оледжексинъ, 
Оледжексенъ бу джиангъа ничюн кельдинъ?

Категория

Источник
http://anaurt.com