Перейти к основному содержанию
урф-адетлеримизни унутмайыкъ

 

МЕН БИЛЕМ
Таш-къая меняны — Ватаным меним, 
Денъизден кунь догъа, денъизге къона, 
Йылдызлы коклерге узана элим, 
Уфукълар къызара, атешдай яна.
Къыш олсун, яз олсун, ягъмурлы кузьлер, 
Эр мевсим озюнинъ тюсюнен гузель. 
Даима нур алыр кунештен юзьлер 
Ватангъа федакяр олдыкъча бизлер.
Этрафта инсанлар не десе-десин, 
Керекмей ич манъа дюньялар малы. 
Юртумда серин танъ еллери эссин, 
Гъайрыдан гурьлесин бульбуллер далы.

Категория

Источник
http://anaurt.com