Перейти к основному содержанию
урф-адетлеримизни унутмайыкъ

 

Бала шиирлери
 
***
Ягъ, ягъ, ягъмурум,
Текне толсун хамырым.
Араба, араба чамурым,
Тез ягъсын ягъмурум.
***
Оп, оп девелер 
Къарасувдан келелер.
Сыджакъ, сыджакъ пителер
Алып, алып кетелер
***
Оп,оп, девелер
Къарасувдан келелер
Аякълары ялпакъ,
Башларында къалпакъ,
Ореке таякъ, чуллу баш,
Инанмасанъ – чыкъ да бакъ.

Категория

Источник
http://emine.ws/