Перейти к основному содержанию
урф-адетлеримизни унутмайыкъ

 

Тильнинъ къыйметини ким тюшюре?
 
Рус ханымлар франсыз тильни алидженап, деп къуллана, -
Деген сёзлер "Онегин"де къайгъы иле айтылгъан.
Земаневий франсызларда тиль меджбурден къорчалана –
Инглизджеде иш-арекет - эш-джемаат шай тойгъан.
 
Бакъ, бугуньки къырымтатары бир къач тильни къарыштыра,
Къашкъа-чубар-бенекли - бильген шейни тасырдай.
Оджа, алим, профессор, дерсинъ, бир шей араштыра,
Халкъ озь ана тилини токъал тувар киби айдай.
 
Мен де халкънынъ бир векили... Къафам енгиль – тюшюнмесем...
Гурьлер экенми озь тилим, МЕН къыйметин тюшюрмесем?
 Майе Абдулганиева, 2010

Категория

Источник
http://anaurt.com