Перейти к основному содержанию
урф-адетлеримизни унутмайыкъ

 

Дюньяда не вар
Д юньяда чокъ аллар вар,
Эгри – догъру ёллар вар.
Ачлар иле берабер –
Кечиниши боллар вар…
  
Кими чекер энине,
Кими чекер боюна.
Базы кенди динине,
Базы дженк мейданына.
Эписининъ мерамы шу:
Сен къазан вер, есин о!
 
Кими киер алтын тадж,
Кими бир пула мутадж.
Иш верен токъ, ишчи ач,
Буламады бунджаэким
Ишбу дерде бир илядж!
1909 с.

Категория

Источник
http://anaurt.com