Перейти к основному содержанию
урф-адетлеримизни унутмайыкъ

 

КЪАРТИЙИМ
 
Беяз чачлы къартийим урчукъман джеп чийрата.
Яваш татлы сёзлермен джашлыгъыны о анълата:
"Мен де сизлердий эдим, яшларым учып кетти.
Аят гузель, балларым, мен диймен: "Магъа етти…"
Келеджек сизлеринъки, аятны алдатманъыз.
Гонъюльмен чалышыныз, сагълам адым атынъыз!..."
 
QARTİYİM
 
Beyaz çaçlı qartiyim urçuqman cep çiyrata.
Yavaş tatlı sözlermen caşlığını o añlata:
“Men de sizlerdiy edim, yaşlarım uçıp ketti.
Ayat güzel, ballarım, men diymen: “Mağa yetti…”
Kelecek sizleriñki, ayatnı aldatmañız.
Göñülmen çalışınız, sağlam adım atıñız!...”

 

Категория

Источник
http://anaurt.com