Перейти к основному содержанию
урф-адетлеримизни унутмайыкъ

 

 
СЕЛЯМ САГЪА, ЕШИЛЬ АДА!
 
Эеджанларман толу къальбимнинъ эмири астында соравлар саламан
"Дюньяны думанлаткъан, шан берген Гирайларынъ мекяны бомы экен?"
Богъазым къысыкъ тартанды, къонушмагъа такъат ёкъ... 
Джуртым... Аталарым Джурты... Къырымым... Ешиль Адам...
Деген синтагмалар кафаласымда турмадан долана... 
"Ватаным! сагъа джетмек ичюн, сени корьмек ичюн коп бекледим,
Бора ифаде этмек ичюн сёз табалмайман, 
Козьлерим таша, яшларым агъа... 
"Сизлерде мемлекет ёкъ, сизлерде байракъ ёкъ" деген шикяетлер
Мени омюримдже раатсызладылар...
"Мына Мемлекет, мына Байракъ!.." - деп айтаджакъ куньлерим якълаша... 
Инаналмайман,
Бир къач йыл эвель сени деп тюшюналмай эдим... 
Алланынъ ярдымыман шукюр керчеклешти, 
Сукъланаман... Гъурурланаман... 
Акъылыма анай-бабайлар, къартий-къартбабайлар келе: 
"Къырым, Къырым деген бир Ешиль Ада, тувгъан, оськен ерлеримиз, атайлар онда"
дей айткъан сёзлери къулакъларымда чалына... 
Худжурлы бир яшайыш ичиндемен, 
Сизлерге де беян боламы аджеба?
Тиз чёкинип топрагъын опемен...
Сагъа къавушкъаным ичюн, 
Кевделенген ярыннынъ джарыгъы ичюн опемен... 
Селям сагъа, Ешиль Ада!...
 
 
SELÂM SAĞA, YEŞİL ADA!
 
Eyecanlarman tolu qalbimniñ emiri astında soravlar salaman
"Dünyanı dumanlatqan, şan bergen Giraylarıñ mekânı bomı eken?"
Boğazım qısıq tartandı, qonuşmağa taqat yoq... 
Curtım... Atalarım Curtı... Qırımım... Yeşil Adam...
Degen sintagmalar kafalasımda turmadan dolana... 
"Vatanım! sağa cetmek içün, seni körmek içün köp bekledim,
Bora ifade etmek içün söz tabalmayman, 
Közlerim taşa, yaşlarım ağa... 
"Sizlerde memleket yoq, sizlerde bayraq yoq" degen şikâyetler
Meni ömürimce raatsızladılar...
"Mına Memleket, mına Bayraq!.." - dep aytacaq künlerim yaqlaşa... 
İnanalmayman,
Bir qaç yıl evel seni dep tüşünalmay edim... 
Allanıñ yardımıman şükür kerçekleşti, 
Suqlanaman... Ğururlanaman... 
Aqılıma anay-babaylar, qartiy-qartbabaylar kele: 
"Qırım, Qırım degen bir Yeşil Ada, tuvğan, ösken yerlerimiz, ataylar onda"
dey aytqan sözleri qulaqlarımda çalına... 
Hucurlı bir yaşayış içindemen, 
Sizlerge de beyan bolamı aceba?
Tiz çökinip toprağın öpemen...
Sağa qavuşqanım içün, 
Kevdelengen yarınnıñ carığı içün öpemen... 
Selâm sağa, Yeşil Ada!...
 

Категория

Источник
http://anaurt.com