Перейти к основному содержанию
урф-адетлеримизни унутмайыкъ

 Джилек пише

Кунеш нурын джайдыра,
Сыджакъ-сыджакъ къыздыра.
Джиектеки джилеклер
Бирер-бирер къызара

Татий, татий, татийлер
Постал кийип кетелер,
Джилекнинъ джиегине
Аман барып етелер.

Бири сары, бири ал,
Тек пишкенин джыйып ал.
Къызыл сою пек татлы
Керекмез шекернен бал.
                     Эльмаз Бахшыш 
 

Категория

Источник
https://anaurt.com