Фольклор

Амет Акъай Оразани чаналата

Озенбашлынынъ бири, маджарыны екип чёльге кетеджек ола. Апайы онъа дей: 
– Эй, адам, сен кетесинъ амма, оразанынъ не вакъыт, къайсы куню башлайджагъыны чёльде къайдан 
биледжексинъ? 
– Догъру айтасынъ, апай, мен барып оразанынъ не вакъыт келеджегини, Амет акъайдан сорап билейим, – 
дей. 
Амет акъай шу куню Бойка деген дагъда, чалашта озюне маджар ясай экен. Адам онынъ янына 
барып, ораза не вакъыт башлайджагъыны сорай. 
Амет акъай джиддий бир меселе чезеджек адам киби, бираз тюшюнген сонъ, къыскъадан шойле анълата: 

Крымскотатарский фольклор в экологическом воспитании детей

Происхождение народа прежде всего связано с конкретной территорией, с конкретной географической средой. Люди приспосабливаются к ландшафту, подчиняя свои занятия и помыслы единственной цели — выживанию в этих природных условиях, накапливают обычаи, диктуемые географической средой, создают культуру, связанную с окружающим ландшафтом.

Лятифе. Азыр джевап Амет акъай

AZIR CEVAP AMET AQAY
 
Bayğa çoban olğan Amet aqay qoylarını yaylağa aydap çıqa. Bir qaç künden soñ bay kele.
Baqsa, qoylar körünmey.
– Amet aqay, qoylar qayda ya ? – dep soray.
– Qayda olsun, qırqını berdim qasapqa, qırqını qoşma esapqa, qırqı yardan atladı, qırqı da onıñ
artından ketti. Bir eçki qalğan edi, oña da balam çan taqtı. Ne saña berir, ne de maña.

Лятифе. Алла, Алла, апакъай…

ALLA, ALLA, APAQAY…
Özenbaşlı Amet aqay qadını öpke ete:
– Asıl sen nasıl adamsıñ, bilmeyim, Amet. Qomşumız Ali er kün işten qaytqanda qadınından aleval soray, bir şeyler ayta, küldüre, saba işke ketkende sağlıqlaşıp, onı öpip kete. Böyle yapmaq seniñ aqlıña kelmey!
– Aqlıma kele, amma…
– Ya ne içün sen de öyle yapmaysıñ?
– Seniñ canıñ ağırmazmı?