Перейти к основному содержанию
урф-адетлеримизни унутмайыкъ

 Амет Усманов

 
Амет даа мектеп вакъытлардан шиирлер яза. Чешит тюрлю конкурсларда гъалебе къазана. Озю 2012 сенеде Къырым девлет тиббий университетини, стоматология факультетини битирди. Шимди исе тиш экими олуп чалыша. «Ильхам» яш шаирлеринден бири. Бир вакъытларда АТР телеканалында да чалышты. Озь шиирлеринде Амет ватан, динъ акъкъында яза.
  
Ornıň damı
 
Yelçik yüvşanlarını alıp sallay
Bir taraftan bir tarafqa alıp ata
Yüvşan otu yerge egilip yavaş ağlay
Sınıp-sınıp tuzlu yerge yata
 
Neden Ornıň yeri oldu accı
Topraqlarınıň damı oldu tuz
Bu yerlerge qanlar aqtı tamçı-tamçı
Şehitleriniň sanı mında yüznen-yüz
 
Uruşlarda yaş cigitler berdiler canlarını
Öz milletini, yurtunı, islām dinini saqlap
Kokreknen bu yerge yatıp, töktüler qanlarını
Ne qadar analar qaldı, ağlap-ağlap
 
Yıllar keçti, keçti asırlar
Vaqıt analarğa – soňki ilācı
Yer er şeyni gizlep, yaptı sırlar
Lākin bu yerlerniň damı qaldı accı.
 
 
 
Aqiqat yolu
 
Ömürde olur çeşit yollar.
Olardan qaysı birni seçmek?
Çeşit taraflarğa barır olar,
Ketmek ise tekbir yolnen kerek.
 
Doğru keter tek Allahnıň yolu,
Bu yol – ahlāq, namus ve aqiqat.
Ketse onen, ey, Allahnıň qulu!
Cehennem yoluğa çevirme sen faqat!
 
Allah, kerçekten, öz sözüni bozmaz!
Doğru, muminlerniň yolunen ket!
Niyet etip qıl beş kere namaz!
 
Догъгъан кой
 
Айлянчикълы ёлчыкъ юкъарыгъа кете
Яш отларынынъ арасында кимерде джоюла.
Койден онъа бакъсанъ, санки кокке ете,
Лякин башыны, мындандыр, бу койден ала.
 
Байылардан келген озен, акъа койге пек якъын,
Сол тарафтан Тапшан байыр, сагъ тарафтан Тувагъын.
Енъ сонунда Къара-Тав, ешиль дагълар этрафта,
Кете ёлчыкъ айлянып Кучюк-Озен тарафта.
 
Бу ёлчыкънен кете бир екяне къарт,
Агъыр кете, зорнен ала нефес.
Такъдир онъа къойгъандыр ойле шарт,
Нелер дуяр, созлернен сойлемез.
 
О бу ерде догъгъан, онынъдыр бу кою,
Бу дюньяда козлерини бу ерде ачты.
Эр бир маалледе эди онынъ къомшу-сою,
Эр бир терегини онынъ деделери сачты.
 
Бала олып, ойнап, сокъакълардан чапкъан,
Сусуп, чокъракълардан сувыны ичти.
Ондан сонъра не къадар йыл кечти,
Койге къайтып, чокърагъыны тапкъан.
 
Кене къайтты халкъ кенди Ватана,
Адамларыны озь койлерине чекти къаны.
Мында энди янъы омюр башлана,
Сокъакъларда ойнайлар несиллер яны!