Перейти к основному содержанию
урф-адетлеримизни унутмайыкъ
Миллетимиз акъкъында!
 
Бу дюньяда о къадар миллет бар.
Эписи бир-бирлеринден яхшы!
Амма о сырадан бириси бар,
Мусульманлардан бир бахшыш.
 
О миллет Къырымда яратылды;
Къырым Ханлыгъындан башланды
Къырымлы деп адландырылды;
Къырымтатар тилини алды!
 
Азиз достлар, биз къырымлымыз!
Мусульманлыкъ - бизим динимиз!
Чокъ байрамлар къабул этемиз,
Энъ гузель озь байрамларымыз!
 
Бизим байрамларымыз пек чокъ,
Бар кичкене байрам, бар буюк...
Динимизге киргенлери чокъ,
Чюнки динимиз энъ буюк!!!

Категория

Источник
http://anaurt.com