Перейти к основному содержанию
урф-адетлеримизни унутмайыкъ
Рамазан
 
Бизим миллетимизде
Ойле гузель байрам бар,
Эр кес озь невбетинде
Бир-бирини хайырлар!
 
Бу куньде къурбан чалыныр,
Фукъарелерге парча къалыр,
Яш-къарт ойнап къуваныр,
Миллетимиз шенъленир!
 
Ойле ки гузель байрам
Бар миллетимизде!
Онынъ ады Рамазан!
Эр мусульман бирликте!

Категория

Источник
http://anaurt.com