Перейти к основному содержанию
урф-адетлеримизни унутмайыкъ
Antqa Sadıqlıq-Noman Çelebicihan'ğa
 
Kureşip aqiqat nurları içün,
Aqsızlıq zulmeti içinde soldıñ.
Cellatnıñ kozüne baqarkensiñ tik,
Yarınğa kuneşday aydın ız saldıñ.
 
O ıznı silmekçün
Satır ve sözler,
Defter ve kitaplar
Atıldı otqa.
Yavuzlıq tütüni acıtqan kozler
Tutuldı qurşunğa, tutuldı oqqa...
 
Ayaqlar astına alındı Millet.
Ağladı deñiz, dağ, muqaddes topraq.
Biz-Halqmız!
Ayaqqa turarmız ille!
Dep ogge ıntıldıq,
Çoqluqnı toplap.
 
Adıñnı yazaraq mavı bayraqqa,
Sadıqlıq bildirip sen etken antqa,
Baq, halqıñ turmaqta kene ayaqqa.
Eşite,
Sen deysiñ Yol yoqtır artqa!
 
Emiriñ
Demirge
Dönerek
Bugun,
Kimnidir ayavsız
Dçgerek bugun,
Qap-qara işlerge
Çekerek yekün,
Milletni yuksekke koterir.
Amin!
 
 
Анткъа Садыкълыкъ-Номан Челебиджихан'гъа
 
Курешип акъикъат нурлары ичюн,
Акъсызлыкъ зулмети ичинде солдынъ.
Джеллатнынъ козюне бакъаркенсинъ тик,
Ярынгъа кунешдай айдын ыз салдынъ.
 
О ызны сильмекчюн
Сатыр ве сёзлер,
Дефтер ве китаплар
Атылды откъа.
Явузлыкъ тютюни аджыткъан козлер
Тутулды къуршунгъа, тутулды окъкъа...
 
Аякълар астына алынды Миллет.
Агълады денъиз, дагъ, мукъаддес топракъ.
Биз-Халкъмыз!
Аякъкъа турармыз илле!
Деп огге ынтылдыкъ,
Чокълукъны топлап.
 
Адынъны язаракъ мавы байракъкъа,
Садыкълыкъ бильдирип сен эткен анткъа,
Бакъ, халкъынъ турмакъта кене аякъкъа.
Эшите,
Сен дейсинъ Ёл ёкътыр арткъа!
 
Эмиринъ
Демирге
Дёнерек
Бугун,
Кимнидир аявсыз
Дчгерек бугун,
Къап-къара ишлерге
Чекерек екюн,
Миллетни юксекке котерир.
Амин!

Категория

Источник
http://qirimtatartili.blogspot.de/