Перейти к основному содержанию
урф-адетлеримизни унутмайыкъ

Лугъат

Бир къач бала килим устюнде аякъларыны узаткъан алда отурып, бир даире тешкиль этелер.

Етекчи «Давул такътым бойнума» сайымыны айта ве балалар озь арасында оюнны башлайджакъ биринджи оюнджыны сечелер. Сечильген бала сайымны айта ве даиредеки аякъларны саймагъа башлай. Сайымнынъ сонъундаки «къантар» сёзю кимнинъ аягъына тюшсе, шу бала аягъыны тез-тез чекип етиштирмек керек.

Чекип етиштирсе, демек, оюнда къала ве сайымны айтып, оюнны девам эте. Эгер аягъыны чекип етиштирмесе, оюндан чыкъа. Оюнны исе биринджи бала девам эте. Ойле этип, эписи балалар оюндан чыкъкъандже девам этелер. Сонъунадже къалгъан бала гъалип таныла.

Давул такътым бойнума
Чыкътым деве ёлуна,
Деве ёлу бит базар,
Бит базада аюв бар.
Аюв мени къоркъутты,
Къулакъларын саркъытты,
Антар-мантар,
Чек аягъынъ, къантар.

Video

Категория

Источник
https://armanciq.ru/kantar-oyunyi/