Перейти к основному содержанию
урф-адетлеримизни унутмайыкъ
BU MENİM TİLİM!
 
Er işte ustün, er işte cesür,
Er kimden küçlü, er kimden öt'kür,
Çatırlab kibidir - bu Ana tilim!
 
Qaranlıq yoldan, çav-çatırmandan,
Tik qayalandan, taşlı qırlardan
Dev kibi oter ep - bu menim tilim!
 
Kuneşnın nurın, dünyanın yuzun,
Bullürday parlaq yıldızlar izin
Körip bilir o - bu menim tilim!
 
Topraqnın sırın, köylünin yırın,
Coşqun iş kunün, gonüller sırın
Medh eter, bilir - bu menim tilim!
 
Qayğılı künüm, nefretli yırım,
Qalbime sinip saqalanğan yırım
Yırlana bugün - bu menim tilim!
 
Yanğızlıq çekken, közyaşlar tökken,
Zalımğa konip tarlassın ekken
Yetimge dosttır - bu menim tilim!
 
Sözünden qaytmaz, dostların satmaz,
Dürüstlik yipini iç de yoğaltmaz
Er-yigitlikıni - bu menim tilim!
 
Em de er vaqıt çelikday safta,
Dostqa yardımğa, evden iraqta,
Cavğa qarşı turar - bu menim tilim!
 
Episin bilip, quvanıp-külip,
İcatkâr yaşlar safına kirip,
Ep ogge keter - bu menim tilim!
 
Dünyada boyle - er işte cesür,
Er kimden kuçlü, er kimden öt'kür,
Er şeyden zengin - bu Ana tilim!
 
Kerim Camanaqlı
 
БУ МЕНИМ ТИЛИМ!
 
Эр иште устюн, эр иште джесюр,
Эр кимден кучьлю, эр кимден оть'курь,
Чатырлаб кибидир - бу Ана тилим!
 
Къаранлыкъ ёлдан, чав-чатырмандан,
Тик къаяландан, ташлы къырлардан
Дев киби отер эп - бу меним тилим!
 
Кунешнын нурын, дюньянын юзун,
Буллюрдай парлакъ йылдызлар изин
Корип билир о - бу меним тилим!
 
Топракънын сырын, койлюнин йырын,
Джошкъун иш кунюн, гонюллер сырын
Медх этер, билир - бу меним тилим!
 
Къайгъылы кунюм, нефретли йырым,
Къальбиме синип сакъалангъан йырым
Йырлана бугунь - бу меним тилим!
 
Янгъызлыкъ чеккен, козьяшлар тёккен,
Залымгъа конип тарлассын эккен
Етимге досттыр - бу меним тилим!
 
Сёзюнден къайтмаз, достларын сатмаз,
Дюрюстлик йипини ич де ёгъалтмаз
Эр-йигитликыни - бу меним тилим!
 
Эм де эр вакъыт челикдай сафта,
Досткъа ярдымгъа, эвден иракъта,
Джавгъа къаршы турар - бу меним тилим!
 
Эписин билип, къуванып-кулип,
Иджаткяр яшлар сафына кирип,
Эп огге кетер - бу меним тилим!
 
Дюньяда бойле - эр иште джесюр,
Эр кимден кучлю, эр кимден оть'курь,
Эр шейден зенгин - бу Ана тилим!
 
Керим Джаманакълы

 

Категория

Источник
http://anaurt.com