Перейти к основному содержанию
урф-адетлеримизни унутмайыкъ

Кобелек.
Ёлдан таптым мен чечек,
Устюнде бар кобелек.
Къанатлары ренгаренк,
Дерсинъ, орьнекли кольмек. 

Не къыдыра кобелек,
Гульден онъа не керек? 
Шырасыны эмерек
Ойнап, кунь кечиреджек.
                        Эльмаз Бахшыш     
 

Категория

Источник
https://anaurt.com