Перейти к основному содержанию
урф-адетлеримизни унутмайыкъ
АЙГИДИ, ТАТАР ЯШЛАРЫ! 
 
Айгиди, татар яшлары, окъумайлар!
Эренлерге эш болуп ёл къувмайлар.
Башта акъыл бар экен, козьде къарув,
Корьмей, бильмей юрьмектен утанмайлар!
 
Айгиди, татар яшлары, окъумайлар!
Окъусалар кимседен кем къалмайлар.
Истанбулда, Парижде биринджи бола,
Японлар да оларгъа еталмайлар.
Айгиди, татар яшлары, ёкъ башлары,
Тёрелермен тёрде оськен ёлбашлары.
Ёлбашлары болмагъанда хорлукъ корип,
Къайда барса тёкелер козьяшлары!
 
Номан Челебиджихан
 
AYGİDİ, TATAR YAŞLARI! 
 
Aygidi, tatar yaşları, oqumaylar!
Erenlerge eş bolup yol quvmaylar.
Başta aqıl bar eken, közde qaruv,
Körmey, bilmey yürmekten utanmaylar!
 
Aygidi, tatar yaşları, oqumaylar!
Oqusalar kimseden kem qalmaylar.
İstanbulda, Parijde birinci bola,
Yaponlar da olarğa yetalmaylar.
Aygidi, tatar yaşları, yoq başları,
Törelermen törde ösken yolbaşları.
Yolbaşları bolmağanda horluq körip,
Qayda barsa tökeler közyaşları!
 
Noman Çelebicihan

Категория

Источник
http://anaurt.com