Перейти к основному содержанию
урф-адетлеримизни унутмайыкъ
 
 
 
 
Qırım. Vatan. Millet
Beraberlikte.
Adalet içün küreş devam ete.
 
Bu qara künler keçer sanki bir gece.
Analarınıñ yüregi dayanırmı? Sadece
cenk olmasıñ, insan insanğa qarşı cenk.
Onıñ da idare etkenleri bar, kerçek.
Olarğa da ne insan canı kerek, ne küneş,
Ne de qoqulı çiçek, ne de köpek.
Siyaset oyunımı? Yoqsa akimet nefsi?
Başqa devletiniñ askerleri mında kereksiz.
Bizlerge barışıq ve qardaşlıq bağlar,
tınç ayat kerek. Bu aqta bu satırlar.
Er kesniñ başında soñki vaqialar.
Er kesniñ yüreginde ümüt ve intizar bar.
 
Qırım. Vatan. Millet. Beraberlikte!
Biznen tamğalı bayraq kene de.
Topraq üstünde, kök tübünde
adalet içün küreş devam ete.
Qırım. Vatan. Millet. Beraberlikte!
Biznen tamğalı bayraq kene de.
Yürekte iman olsa, halq yeñilmez.
Er kes qoşulsa. Er kes!
 
Kene de bir sınav zemaneviy vaqıtta.
Başqalarğa tek laf. Bütün dünya ayta.
Arbiy arabalar, arbiy uçaqtar da kökte,
endi arbiy gemiler de Qara deñizde.
NATO ve Kiyev qıbırdadımı? Bekle!
Ya ne beklemege? Dua oqu, çette qalma. Elbette,
dua oqu hayırlısınen bitsin bu şeyler.
2.0.1.4. sene Qırım, keder…
Sovet devirinden keçip yeñilmedik, baqarıq,
Bu aldan da, küreşip, sabır etip çıqarıq.
Ayet, süreler oqup daa ziyade,
imannen, Vatan sevgisinen, birlikte!
Tarihiy Vatanımız – Qırım yarımada.
Dedelerimizniñ kemikleri bu topraqta.
Bir avuç halq degil de, bir yumruq olmaq
pek müim, baq. Böyle kerek. Bir bayraq!
 
Qırım. Vatan. Millet. Beraberlikte!
Biznen tamğalı bayraq kene de.
Topraq üstünde, kök tübünde
adalet içün küreş devam ete.
Qırım. Vatan. Millet. Beraberlikte!
Biznen tamğalı bayraq kene de.
Yürekte iman olsa halq yeñilmez.
Er kes qoşulsa. Er kes!
 
Bugünki vaziyet daa ziyade
bizlerni birleştirmek kerek kene de.
Kelecekte de bir olıp devam etsek - yahşı.
Bugün çoqusı, episi cenkke qarşı.
Cenk ya da barışıq? Açuv ya da tınçlıq?
Qarma-qarışıqlıq ya da muabbet, raatlıq?
Duşmanlıq ya da dostluq? Ürmet ya da nefret?
Keder ya da quvanç? Yarıq ya da zulmet?
Közyaşlar ya da tebessüm soñunda? a?
Bu sualler şimdi er kesni raatsızlata.
Raatsızlata, çünki başqa devlet adaletsiz
mında öz burunını tıqar, qanunsız.
Hainlik yapqanlarınıñ satqın izi qalır.
Buña baqıp, belki, bazıları aqıllanır.
Halq arasında qavğa-dava kerekmey, akisine,
ikmetnen yaşayıq bir nefeste!
 
Qırım. Vatan. Millet. Beraberlikte!
Biznen tamğalı bayraq kene de.
Topraq üstünde, kök tübünde
adalet içün küreş devam ete.
Qırım. Vatan. Millet. Beraberlikte!
Biznen tamğalı bayraq kene de.
Yürekte iman olsa, halq yeñilmez.
Er kes qoşulsa. Er kes!
 
***
 
Къырым. Ватан. Миллет
Бераберликте.
Адалет ичюн куреш девам эте.
 
Бу къара куньлер кечер санки бир гедже.
Аналарынынъ юреги даянырмы? Садедже
дженк олмасынъ, инсан инсангъа къаршы дженк.
Онынъ да идаре эткенлери бар, керчек.
Оларгъа да не инсан джаны керек, не кунеш,
Не де къокъулы чичек, не де копек.
Сиясет оюнымы? Ёкъса акимет нефси?
Башкъа девлетининъ аскерлери мында керексиз.
Бизлерге барышыкъ ве къардашлыкъ багълар,
тынч аят керек. Бу акъта бу сатырлар.
Эр кеснинъ башында сонъки вакъиалар.
Эр кеснинъ юрегинде умют ве интизар бар.
 
Къырым. Ватан. Миллет. Бераберликте!
Бизнен тамгъалы байракъ кене де.
Топракъ устюнде, кок тюбюнде
адалет ичюн куреш девам эте.
Къырым. Ватан. Миллет. Бераберликте!
Бизнен тамгъалы байракъ кене де.
Юректе иман олса, халкъ енъильмез.
Эр кес къошулса. Эр кес!
 
Кене де бир сынав земаневий вакъытта.
Башкъаларгъа тек лаф. Бутюн дюнья айта.
Арбий арабалар, арбий учакътар да кокте,
энди арбий гемилер де Къара денъизде.
НАТО ве Киев къыбырдадымы? Бекле!
Я не беклемеге? Дуа окъу, четте къалма. Эльбетте,
дуа окъу хайырлысынен битсин бу шейлер.
2.0.1.4. сене Къырым, кедер…
Совет девиринден кечип енъильмедик, бакъарыкъ,
Бу алдан да, курешип, сабыр этип чыкъарыкъ.
Ает, сюрелер окъуп даа зияде,
иманнен, Ватан севгисинен, бирликте!
Тарихий Ватанымыз – Къырым ярымада.
Деделеримизнинъ кемиклери бу топракъта.
Бир авуч халкъ дегиль де, бир юмрукъ олмакъ
пек муим, бакъ. Бойле керек. Бир байракъ!
 
Къырым. Ватан. Миллет. Бераберликте!
Бизнен тамгъалы байракъ кене де.
Топракъ устюнде, кок тюбюнде
адалет ичюн куреш девам эте.
Къырым. Ватан. Миллет. Бераберликте!
Бизнен тамгъалы байракъ кене де.
Юректе иман олса халкъ енъильмез.
Эр кес къошулса. Эр кес!
 
Бугуньки вазиет даа зияде
бизлерни бирлештирмек керек кене де.
Келеджекте де бир олып девам этсек - яхшы.
Бугунь чокъусы, эписи дженкке къаршы.
Дженк я да барышыкъ? Ачув я да тынчлыкъ?
Къарма-къарышыкълыкъ я да муаббет, раатлыкъ?
Душманлыкъ я да достлукъ? Урьмет я да нефрет?
Кедер я да къуванч? Ярыкъ я да зулмет?
Козьяшлар я да тебессюм сонъунда? а?
Бу суаллер шимди эр кесни раатсызлата.
Раатсызлата, чюнки башкъа девлет адалетсиз
мында озь буруныны тыкъар, къанунсыз.
Хаинлик япкъанларынынъ саткъын изи къалыр.
Бунъа бакъып, бельки, базылары акъылланыр.
Халкъ арасында къавгъа-дава керекмей, акисине,
икметнен яшайыкъ бир нефесте!
 
Къырым. Ватан. Миллет. Бераберликте!
Бизнен тамгъалы байракъ кене де.
Топракъ устюнде, кок тюбюнде
адалет ичюн куреш девам эте.
Къырым. Ватан. Миллет. Бераберликте!
Бизнен тамгъалы байракъ кене де.
Юректе иман олса, халкъ енъильмез.
Эр кес къошулса. Эр кес!

 

Источник
http://anaurt.com