Перейти к основному содержанию
урф-адетлеримизни унутмайыкъ
 
Biz unutmadıq, biz unutmacamız...
 
Facia, facia unutılmaycaq.
Bizlerni qabul etti bu muqaddes topraq.
Facia, facia unutılmaycaq.
Hatıra, hatıra qalacaq!
Facia, facia unutılmaycaq.
Bizlerni qabul etti bu muqaddes topraq.
Facia, facia unutılmaycaq.
Hatıra, hatıra qalacaq!
 
Sürgünlik qurbanlarını añmaq – borcumız.
Halqımıznıñ vekilleri, qoşulıñız!
"Qoşulıñız!",- men aytam daa bir kere.
Bu matem kününü unutmayıq. Bu yerde
tarihmiznen bağlı qara kün hatırlana.
Din boyunca, ebet, ibadetler yapıla.
Yapılmaq da kerek, hatarlamaq kerek.
Sen de qoşul! (qoşul, qoşul)
Aramızda yaşlar, büyükler em de qartlar -
olarğa büyük ürmet. Sağ olsunlar!
Buñı da bil - baba-dedeler aytqan
sözlerini iç bir vaqıt unutmam:
"Aman-aman saat dört edi, tañ vaqıtı..
Mayısnıñ 18 qara tarih olıp qaldı...".
70 yıl evelsi olğan vaqia.
Unutılmadı, unutılmaycaq bu facia…
 
Facia, facia unutılmaycaq.
Bizlerni qabul etti bu muqaddes topraq.
Facia, facia unutılmaycaq.
Hatıra, hatıra qalacaq!
Facia, facia unutılmaycaq.
Bizlerni qabul etti bu muqaddes topraq.
Facia, facia unutılmaycaq.
Hatıra, hatıra qalacaq!
 
Biz unutmadıq, biz unutmacamız.
Emin ol, biz unuttırmacamız.
Sürgünlikte qurban olğan atalarımızğa
ve olarnıñ ruhlarına El-Fatiha…
 
*** 
Биз унутмадыкъ, биз унутмаджамыз...
 
Фаджиа, фаджиа унутылмайджакъ.
Бизлерни къабул этти бу мукъаддес топракъ.
Фаджиа, фаджиа унутылмайджакъ.
Хатыра, хатыра къаладжакъ!
Фаджиа, фаджиа унутылмайджакъ.
Бизлерни къабул этти бу мукъаддес топракъ.
Фаджиа, фаджиа унутылмайджакъ.
Хатыра, хатыра къаладжакъ!
 
Сюргюнлик къурбанларыны анъмакъ – борджумыз.
Халкъымызнынъ векиллери, къошулынъыз!
"Къошулынъыз!",- мен айтам даа бир кере.
Бу матем кунюню унутмайыкъ. Бу ерде
тарихмизнен багълы къара кунь хатырлана.
Дин боюнджа, эбет, ибадетлер япыла.
Япылмакъ да керек, хатарламакъ керек.
Сен де къошул! (къошул, къошул)
Арамызда яшлар, буюклер эм де къартлар -
оларгъа буюк урьмет. Сагъ олсунлар!
Бунъы да биль - баба-деделер айткъан
сёзлерини ич бир вакъыт унутмам:
"Аман-аман саат дёрт эди, танъ вакъыты..
Майыснынъ 18 къара тарих олып къалды...".
70 йыл эвельси олгъан вакъиа.
Унутылмады, унутылмайджакъ бу фаджиа…
 
Фаджиа, фаджиа унутылмайджакъ.
Бизлерни къабул этти бу мукъаддес топракъ.
Фаджиа, фаджиа унутылмайджакъ.
Хатыра, хатыра къаладжакъ!
Фаджиа, фаджиа унутылмайджакъ.
Бизлерни къабул этти бу мукъаддес топракъ.
Фаджиа, фаджиа унутылмайджакъ.
Хатыра, хатыра къаладжакъ!
 
Биз унутмадыкъ, биз унутмаджамыз.
Эмин ол, биз унуттырмаджамыз.
Сюргюнликте къурбан олгъан аталарымызгъа
ве оларнынъ рухларына Эль-Фатиха…

 

Источник
http://anaurt.com