Перейти к основному содержанию
урф-адетлеримизни унутмайыкъ
Шукри Аппаз
Шиирлер
 
ДУА
 
Танърым, бизге кучь-къувет бер, тёзюм.
Багъышла Ешиль Юртумыздан гъайры
Немиз бар бизим?!
Артыкъ бир-биримизге ич олмайыкъ зар,
Ер юзюнде бизден гъайры
Онынъ кими бар?
Танърым, бир-биримизге бизни ойле къат,
Душманымыз айырмагъа булмасын фурсат.
 
***
Къанлы пычакъ.
Менълибай.
Токъ черели
Сары ай.
Дертли Къырым
Кокюнде
Дерсизликтен
Йылтырай.
 
 
 
***
Манъа тешриф буюргъандже
Ильхам периси, –
Сыдырылды шииримнинъ
Къат-къат тириси…

Категория

Источник
http://anaurt.com