Перейти к основному содержанию
урф-адетлеримизни унутмайыкъ

 

Сайгъылы достлар! Февральнинъ 14 саат 11:00 Мамут Чурлунен корюшюв оладжакъ. М. Чурлу - дуньяджа белли рессам ве дизайнер, халкъ усталыкъларынынъ пропагандасыны япкъан бир инсандыр. Онынъ ишлери, орьнеклери ве килимлери халкъ орьнеклерге эсасланаракъ, уникаль ве колорит бир шедеврлер олып сайылгъанлар. Къырым бою Мамут устанынъ онлардже истидатлы талебелери бар. Амма бу озен бир чокъракътан башланды - самимий Мамут агъанынъ тешеббюсинден ве фаалиетинден.
 
О корюшювде иштирак этмеге сизни давет этемиз. Бахс булунаджакъ ери - Къырымтатар санаат музейи. Тедбир февральнинъ 14, джумаакъшамы куню башланаджакъ. Биз сизлернен 10:30 Чехова сокъагъындаки Совмин янында дуракъта корюшемиз (картаны бакъынъыз).
Эввеля къайд олунмакъ шарттыр: http://vk.com/topic-49022748_27988591
 
Музейнинъ адреси: Чехова с., 17.
 
 
  
  
 
 
Источник
http://anaurt.com