Перейти к основному содержанию
урф-адетлеримизни унутмайыкъ
DAĞ ÇOQRAĞI
 
Sen büyük hazine, baylıqsm illerde 
Adamdır özüne qul etken ruhunnı. 
Şırılda, şırılda taldahq yerlerde, 
Aqıt sen dağ boyu büllürday suvufinı!
 
Sağına, soluna burulıp-buruhp, 
Şu tena dağlarda yavaştan bir seslen!
Yosunlı taşlarğa urulıp- urulıp, 
Yılğalar içine aqmağa aveslen!
 
İnsandır ömürge yanılıq kiydirgen, 
Sen, ona xızmet et, dağlarnın çoqrağı! 
Er türlü tamırğa bir dudaq tiydirgen 
Suvunnen nemlensin tuvğan yer toprağı!
 
Köylünin tarlası, bağçası, otlağı 
Daima suvunnen tazersin, yeşersin! 
Bal sütli sığırı, qoy, qozu, ulağı, 
Ferahnen çevrende, yayılıp kevşensin!
 
Sen büyük hazine, baylıqsın illerde, 
İç bir zat sustırmaz şu coşqun ruhunnı! 
Şırılda, şırılda taldalıq yerlerde, 
Aqıt sen dağ boyu büllürday suvunnı!
 
Yunus Temirkaya
 
ДАГЪ ЧОКЪРАГЪЫ
 
Сен буюк хазине, байлыкъсм иллерде 
Адамдыр озюне къул эткен рухунны. 
Шырылда, шырылда талдахкъ ерлерде, 
Акъыт сен дагъ бою буллюрдай сувуфины!
 
Сагъына, солуна бурулып-бурухп, 
Шу тена дагъларда яваштан бир сеслен!
Ёсунлы ташларгъа урулып- урулып, 
Йылгъалар ичине акъмагъа авеслен!
 
Инсандыр омюрге янылыкъ кийдирген, 
Сен, она xызмет эт, дагъларнын чокърагъы! 
Эр тюрлю тамыргъа бир дудакъ тийдирген 
Сувуннен немленсин тувгъан ер топрагъы!
 
Койлюнин тарласы, багъчасы, отлагъы 
Даима сувуннен тазерсин, ешерсин! 
Бал сютли сыгъыры, къой, къозу, улагъы, 
Ферахнен чевренде, яйылып кевшенсин!
 
Сен буюк хазине, байлыкъсын иллерде, 
Ич бир зат сустырмаз шу джошкъун рухунны! 
Шырылда, шырылда талдалыкъ ерлерде, 
Акъыт сен дагъ бою буллюрдай сувунны!
 
Юнус Темиркая

Категория

Источник
http://anaurt.com