Перейти к основному содержанию
урф-адетлеримизни унутмайыкъ
ÜMÜT
 
Qaranlıq gecede yollarda qalsan, 
Toqtavsız yürüşten boldursan, talsan, 
Meşaqqat yüküni arqana alsan, 
Ümütin gönlüne yengillik berir.
 
Töşekke tüşip sen alsızlıq tartsan, 
Bağırın qan olıp, ezilip yatsafi,
Ğam-qayğı, azaplar içine batsan, 
Ümütin gönlüne yengillik berir.
 
Yarından ayrılıp, asretlik çeksen, 
Yanğızlıq şerbetin köterip içsefi, 
Tikenler üstünden adımlap keçseft, 
Ümütin gönlüne yengillik berir.
 
Deryada, denizde gemin qanh yaş tolsa,
Çeçegin, güllerin sararıp solsa, 
Ümütin gönlüne yengillik berir.
 
Evlâdın can berip dünyadan ötse, 
Seni iç qıyalmay bir kün terk etse, 
Qayğıdan feryadın ta kökke yetse, 
Ümütin gönlüne yengillik berir.
 
Yunus Temirkaya
 
УМЮТ
 
Къаранлыкъ геджеде ёлларда къалсан, 
Токътавсыз юрюштен болдурсан, талсан, 
Мешакъкъат юкюни аркъана алсан, 
Умютин гоньлюне енгиллик берир.
 
Тёшекке тюшип сен алсызлыкъ тартсан, 
Багъырын къан олып, эзилип ятсафи,
Гъам-къайгъы, азаплар ичине батсан, 
Умютин гоньлюне енгиллик берир.
 
Ярындан айрылып, асретлик чексен, 
Янгъызлыкъ шербетин котерип ичсефи, 
Тикенлер устюнден адымлап кечсефт, 
Умютин гоньлюне енгиллик берир.
 
Дерьяда, денизде гемин къанх яш толса,
Чечегин, гуллерин сарарып солса, 
Умютин гоньлюне енгиллик берир.
 
Эвлядын джан берип дюньядан отьсе, 
Сени ич къыялмай бир кунь терк этсе, 
Къайгъыдан ферьядын та кокке етсе, 
Умютин гоньлюне енгиллик берир.
 
Юнус Темиркая

Категория

Источник
http://anaurt.com